Τα τελευταία χρόνια, η αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων που χρωστάει το δημόσιο στους προμηθευτές του έχει γίνει μια ξεχωριστή ειδικότητα μέσα στην οικονομική διεύθυνση που απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και επαγγελματισμό...