ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ασφάλιση Πιστώσεων
Η Anemos Capital προσφέρει λύσεις ασφάλισης πίστωσης μέσω των συνεργατών της για την εξουδετέρωση των κινδύνων που συνδέονται με τον οφειλέτη.

Τραπεζικά θέματα
Η Anemos Capital βοηθά την εταιρεία στην αναζήτηση τραπεζικού συνεργάτη ή / και στη διαπραγμάτευση πιστωτικών όρων. Διαθέτει την τραπεζική της εμπειρία για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πιστωτικών γραμμών, επωφελούμενη από τη μείωση των χρόνων πληρωμής που επιτυγχάνεται χάρη στη διαχειριστική της δραστηριότητα.

Factoring and Leasing
Η Anemos Capital βοηθά την εταιρεία στην εξεύρεση λύσης Factoring ή Leasing όταν προτιμάτε να εισπράξετε γρήγορα την απαίτηση, απαλλασσόμενοι από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείρισή της.