ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανάκτηση πίστωσης είναι μια επαγγελματική παρέμβαση που απαιτείται όταν η πίστωση καθίσταται δύσκολη στη διαχείριση εντός της εταιρείας και συχνά επιδεινώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την επικοινωνία με τον οφειλέτη (τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως), οι ειδικοί μας ξεκινούν διαπραγματεύσεις για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, μειώνοντας έτσι τα οικονομικά βάρη και εξισορροπώντας τις ταμειακές ροές.