Διαχείριση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ:


Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες που συνολικά θα σας επιτρέψουν να βελτιώσετε το cashflow σας και να μειώσετε τις απαιτήσεις, τις εκχωρήσεις και τις αγωγές που τυχόν υπάρχουν:

  • Επισκεπτόμαστε τακτικά κάθε νοσοκομείο, υπουργείο, οργανισμό ή άλλο δημόσιο φορέα της χώρας, βρίσκουμε τους ανθρώπους-κλειδιά για κάθε θέμα και μιλάμε μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκφέρουν τις δικαιολογίες που ενδεχομένως θα μας πουν από το τηλέφωνο.

 

  • Παρέχουμε τακτικά follow-up με τον κάθε οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε υπάλληλος αποκτάει την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που τον “παρακολουθεί”, διακριτικά μεν αλλά με μεθοδικότητα και συνέχεια δε. Αυτό, σε συνδυασμό με τη γνώση των νόμων, των εγκυκλίων, των αποφάσεων και γενικότερα του κανονιστικού πλαισίου του κλάδου, τους αφαιρεί σιγά-σιγά τις δικαιολογίες που ενδεχομένως θα προέβαλαν σε κάποιον λιγότερο ειδικό.

 

  • Μεσολαβούμε για το κλείσιμο συμφωνιών για την αμεσότερη είσπραξη των απαιτήσεών σας, με εκπτώσεις που συμφωνούνται εκ των προτέρων, με τους μεγαλύτερους οργανισμούς.

 

  • Παρακολουθούμε τις ΕΔΕ και τις αγωγές για «χαμένα» τιμολόγια που ενδεχομένως υπάρχουν με κάθε οργανισμό.

 

  • Υποβάλουμε reports προβλέψεων είσπραξης χρημάτων για κάθε φορέα του Δημοσίου σε περιοδικά διαστήματα που καθορίζονται από κοινού με εσάς.

 

  • Γνωμοδοτούμε και γενικότερα παρέχουμε διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδικασία είσπραξης των οφειλομένων ποσών.

 

  • Μεσολαβούμε τέλος προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Αμύνης, Εργασίας και Υγείας, τις ΥΠΕ, την ΥΔΕ και κάθε άλλη αρχή που εμπλέκεται στην απρόσκοπτη είσπραξη χρηματοοικονομικών ροών.

 

  • Για την ομαλή επίτευξη των παραπάνω, είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση και  το τμήμα πωλήσεων, ή τα αντίστοιχα Business Units.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Δίνουμε μεγάλη προσοχή και προσπαθούμε να ενεργήσουμε ως αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης κάθε πελάτη. Ο στόχος μας είναι ο στόχος σας και το τελικό αποτέλεσμα είναι η δική σας ικανοποίηση.

  • Η πληρωμή πηγαίνει στα έξοδα και όχι σε κόστος ανθρώπινου δυναμικού.

 

  • Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αναρρωτικές άδειες, αποζημιώσεις, ασφάλειες, συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ., όπου ισχύουν φυσικά.

 

  • Ένας εξωτερικός συνεργάτης μπορεί ενδεχομένως να έχει περισσότερη εμπειρία καθώς παρέχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία που ενδεχομένως να μην έχει ένας υπάλληλος.

 

  • Στην Ελλάδα οι φορείς του Δημοσίου περιμένουν να μας δουν αυτοπροσώπως, εάν όχι, πολλές φορές έχουν την τάση να “ξεχνούν” να ασχολούνται με τις απαιτήσεις σας. Έχουμε μια κουλτούρα δημιουργίας προσωπικών σχέσεων, όχι μόνο μηνυμάτων ή τηλεφώνων.

 

  • Αν συμφωνείτε με μια μικρή έκπτωση προκειμένου να πληρωθείτε νωρίτερα, μπορεί ενδεχομένως να κανονίσουμε να συγκεντρώσουμε εκπτώσεις και από άλλους πελάτες και να τις χρησιμοποιήσουμε όλοι για να πληρωθούμε νωρίτερα, συνήθως με τη μορφή πιστωτικού σημειώματος.

 

  • Επισκεπτόμενοι τους δημόσιους οργανισμούς, μιλώντας σε όλους, από τον διοικητή, τον ΠΟΥ, τον προϊστάμενο του λογιστηρίου, τους υπαλλήλους, το ταμείο κλπ. και συζητώντας όλα τα σχετικά θέματα που αντιμετωπίζουν, μπορούμε να εντοπίζουμε ποιος είναι ο άνθρωπος-κλειδί για να μας δώσει λύση σε ένα συγκεκριμένο θέμα και αυτό μας δίνει τεράστιο πλεονέκτημα.

 

  • Καθώς οι νόμοι και οι κανονισμοί βγαίνουν και τροποποιούνται συχνά, ως εξωτερικοί συνεργάτες, που η δουλειά μας είναι μόνο η ανάκτηση των απαιτήσεών σας, βρισκόμαστε σε μια μοναδική θέση από οποιονδήποτε να βρούμε τι συμβαίνει και μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις της εταιρείας σας.

 

  • Είμαστε σε μοναδική θέση να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες ειδήσεις που άπτονται των πληρωμών.

 

 

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ:

 

  • Κλείνουμε μια συνάντηση για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες της εταιρείας σας.

 

  • Υπογράφουμε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, αν χρειάζεται.

 

  • Σας αποστέλλουμε μια πρόταση συνεργασίας.

 

  • Με την αποδοχή, υπογράφουμε συμφωνία συνεργασίας.